ALV 17 september 2021

Friday 17 September 2021

IJsvereniging Assendelft, Dorpsstraat 420, 1566 BS Assendelft

Dit jaar hopen we weer live de Algemene Leden Vergadering te houden en wel in het clubhuis van IJsclub Assendelft, aan de Dorpsstraat 420 achter de COOP in Assendelft.

Naast de jaarlijkse verantwoording door het bestuur, willen we ook van gedachte wisselen over de toekomst van de vereniging.

Alle leden zijn van harte welkom vanaf 19:30 uur.

Inmiddels zijn de agenda en het jaarverslag over seizoen 2020-2021 per email aan de leden toegestuurd, maar nu ook via deze website binnen te halen.

 

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief