Vrienden van STG Zaanstreek

Voorzitter Coby Bobeldijk 075-6871541 cobyscafander@hotmail.com

Secretaris Vincent van Ammers v.ammers@chello.nl

Penningmeester Esther van der Loos evdloos@gmail.com

Bankrekeningnummer De Vrienden van STG Zaanstreek NL 62 INGB 0008172027 Koog aan de Zaan t.n.v. Club van 100, Koog aan de Zaan  


Clubblad DE RONDING

STG Nieuwsbrief