Bestuur

Voorzitter
Chris Schuurman
075 6179725 of 06 52647006
voorzitter@stg-zaanstreek.nl


Secretaris (vervangend)
Sander Bierens
06 53172455
secretaris@stg-zaanstreek.nl


Penningmeester
Aaffiena Moerland
06 11064103
penningmeester@stg-zaanstreek.nl


Tweede penningmeester
Rene Moerland
06 12770034
penningmeester@stg-zaanstreek.nl


Commissaris Jeugdzaken
Thijs van Tol
06 40162017
jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl


Technische zaken
Co Friemann
075 6216644 of 06 15428077
techcomm@stg-zaanstreek.nl


PR en Communicatie
Mark Peters
075 6212600 of 06 46863034
redactie@stg-zaanstreek.nl
of
mark.peters@stg-zaanstreek.nl


Ledenadministratie
Sander Bierens
06 53172455
ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl


Algemene zaken en sponsoring
Marcel Olie
06 53731431
algemenezaken@stg-zaanstreek.nl

sponsoring@stg-zaanstreek.nl


Algemeen bestuurslid
Sander Bierens
06 11421385
sander.bierens@stg-zaanstreek.nl


Activiteitencommissie
Luuk Kleijne
ac@stg-zaanstreek.nl


Wedstrijdsecretariaat
Ruud van der Meer
06 53392130
wedstrijdcommissie@stg-zaanstreek.nl

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief